top of page
  • Facebook
About Me
  • Facebook

Vi hjälper våra kunder att nå sina mål genom affär och organisationsutveckling.

Vi har genom årens lopp hjälpt ett stort antal organisationer att effektivisera verksamheter och utveckla affärer genom att bland annat minska kostnader, öka volymer och höja marginaler för att säkerställa att kunden blir konkurrenskraftig och attraktiv på sina marknader.

Vi får saker att hända.

Services

AFFÄRS OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

genom utbildning och ledning

OM OSS

Gordon Krmic

Gordon Krmic har en gedigen erfarenhet av projekt och förändringsarbete där affärsnytta och kundfokus är centralt.
Gordon har under mer än 25 år jobbat i ledande befattningar som projektledare, konsult, VD och styrelseordförande.
 

Uppdragen har varit spridda från tillverkningsindustri till besöksnäring.
 

Gordon har en gedigen utbildning i ledarskap samt ekonomi och juridik och han verkar idag som utbildare och konsult inom bland annat försäljning, ledarskap, projektledning och affärsutveckling.

Samuel Stålhandske

Samuel är utbildad Handelsentreprenör med fokus mot ekonomi, ledarskap och organisation och har utöver det en livsmedel- och serviceutbildning. 

 

Samuel har sedan 2007 jobbat med affärsutveckling och ledarskap inom besöksnäringen med fokus mot

hotell och restaurang

Let's Talk

KONTAKT

Spejaren AB
Alvik Alviksvägen 105

793 97 Siljansnäs

Tel: 073 077 50 01

Mail: info@spejaren.se

Success! Message received.

    © 2018. Spejaren AB. ORG: 556901-5059

    bottom of page